12 juli 2015

N i e u w s   i n   B u s b r i e f f o r m a a t 
____________________________________________                                                                                          
 
Verhalen en foto's
van en over
oude en nieuwe bussen

 
Inhoudsopgave:
Goud van Oud - Olaf Horn - Bakkerarchief - 2e leven - Parkshuttle - Abri's/Haltes - Sloop - Cuba - Reclame - Arthur
Uitsmijters: Mooie Paal - Onbekend - Tekening
Busbioscoop: Cubaanse bussen uit Nederland
Busbabbel: Busvering rond Assen
 

             
Nadat ik tot mijn genoegen mocht merken dat het jubileum van de busbrief niet onopgemerkt voorbij gegaan is, ben ik in deze brief weer omgeschakeld op de gewone gang van zaken en heb ik mezelf aangezet tot het maken van een stevige editie. Dat is o.a. zichtbaar aan de scrollbalk rechts van het scherm. Des te kleiner het formaat van de schuifknop, des te langer de busbrief en kijk zelf maar, het is weer een bescheiden knopje. De vermelding 'Busbrief 10 jaar' laat ik geheel 2015 staan dus dat is geen foutje van de redactie.....
Iedereen bedankt voor de felicitaties en de goede wensen waardoor ik zeer gemotiveerd aan busbrief 131 ben begonnen. Gaat dat lezen en zien.


      
Goud van Oud:
Hier een foto van een bijzonder moment bij de GADO. Een foto om van te watertanden. Ik neem aan dat deze foto is gemaakt ter promotie van de GADO en mogelijk is hier het nieuwe stationsgebied van Winschoten te zien met een kakelvers gebouwtje met OV-loket. Alle chauffeurs poserend bij hun bus in gezelschap van merendeels conductrices. De bestemming van de eerste 2 bussen is met wat moeite te lezen en de eerste vertrekt naar Bellingwolde en de 2e bus heeft Ter Apel als bestemming. Ik ben reuze benieuwd hoe deze locatie er anno 2015 bij zal liggen.

Rudolf Z. schrijft mij: "de foto van Winschoten zal vermoedelijk de heropening na de oorlog zijn, gezien de glimmende Crossleys. Tegenwoordig is er niets herkenbaars meer terug te vinden."

Beno D. schrijft mij tot slot: "De bussen op de foto het nieuwe busstation van WInschoten, gemaakt in 1948/1949, zijn geen Crossley’s maar nieuwe Scania Vabis bussen met een carrosserie van Verheul. Deze bussen waren smaller dan de standaard bussen vanwege de smalle Groningse wegen.
Op de plek waar de bussen staan was tot 31 mei 1948 het station van de stoomtram gevestigd. De concessie voor Stoomtramwegmaatschappij Oostelijk Groningen eindigde op die datum en het vervoer op de tramlijnen ging naar de bussen van de GADO. Het tramstation werd overbodig dus kregen de bussen een nieuwe plek. In de zestiger jaren werd een overdekt busstation gebouwd wat dit jaar werd afgebroken. Met de bouw van een nieuw niet overdekt busstation is men nu bezig.

De foto werd gemaakt door de bekende Winschoter Willy Landré.


 

Verder in deze busbrief komt het interieur van toen en nu ter sprake dus deze foto is alvast voorproefje én een fraai bewijs dat een bus vroeger mogelijk minder comfortabel is geweest in vergelijking met tegenwoordig maar dat gold dan zeker niet voor de stoelzittingen. Op deze foto zien we degelijke zittingen waar het langere tijd goed op toeven was. De bus kon een streeklijn rijden (zichtbaar aan de stopknoppen) maar vermoedelijk behoorde een toerrit ook tot de mogelijkheden. In latere tijden kwam standaard de rode bank in beeld bij de ons bekende gele standaardbussen en ook daarmee zat je prima en comfortabel. In mijn herinnering ontstond het eenvoudige stoeltje van triplex in de tijd dat de Mercedes O305/O405 z'n intrede deed.


     
Olaf Horn:
Van Olaf in deze brief 2 foto's. Op de eerste zien we 2 Volvo's van Syntus en op de andere foto van Olaf een Berkhof/Diplomat van de HTM.
Het wordt er allemaal niet makkelijker op voor wat betreft de wagenparknummers. Ik heb het vast al eerder gemeld, vroeger was daar een landelijk systeem voor met enkele uitzonderingen maar vandaag de dag is het allemaal vrijer gelaten en
wijzigt de identiteit van een bus soms zodanig dat het speurwerk naar de juiste informatie flink wordt bemoeilijkt.
De 2 Syntus bussen met de nummers 2117 en 2121 hebben zodoende al eerder een andere cijfernaam gehad, namelijk de 1417 en de 1421. Ze behoren toe aan de omgeving van Neede in de Achterhoek. Of de omnummering te maken heeft gehad met andere wagenparken durf ik niet te zeggen maar op de foto's van de GVB bussen zien we toevallig ook de nummers 1417 en 1421....

Trouwe lezer en lopende OV-encyclopedie Dick van der Goot stuurde mij onderstaande uitleg omtrent de nummering in Nederland. Heel hartelijk dank voor deze bijdrage.

In 2010 werd een deel van de Volvo 7000-bussen bij Syntus (volgens mij bus 1416 t/m 1425) qua wagennummer, met 700 punten opgewaardeerd.
Lange tijd bestond er een landelijke nummering met 4 cijfers voor de meeste streekbussen in Nederland. Die nummers werden achtereenvolgens de NS-nummers (want al eens eerder had NS een flink deel van het streekvervoer in Nederland in handen!), ook ESO-nummers en de VSN-nummers genoemd. In 1999 moest de toenmalige VSN groep gedogen dat flinke delen van het vervoer overgingen naar Arriva, NoordNed en Syntus, terwijl ook de aangesloten BBA en Hermes (vooralsnog) hun eigen weg gingen. Het landelijke wagennummersysteem bleef echter nog een aantal jaren in stand, ook omdat de nieuwe vervoerders allereerst gingen rijden met overgenomen bussen uit het VSN-concern. Voor Syntus gold bovendien dat de eerste jaren nog een derde van de aandelen in handen was van Connexxion; later bleven NS en het Franse Keolis als enige aandeelhouders over, en weer later alleen Keolis.
De nieuwe bussen die Syntus aanschafte, kregen in eerste instantie nummers in de 1400-groep; uiteindelijk kwam ook de serie 1501 t/m 1526 (VDL Ambassadors). Dat paste in het toen nog overeind gehouden landelijke systeem.
In 2010 werd duidelijk dat Syntus haar eerste concessiegebied, de Achterhoek, zou verliezen. Daarentegen kreeg Syntus zowel Oost-Overijssel (inclusief stadsdienst Zwolle) als de Veluwe in handen. Kort daarna werd bekend dat Syntus ook heer en meester in Twente zou worden. Tot dan toe had Syntus in het oorspronkelijke concessiegebied Twente uitsluitend als onderaannemer voor Connexxion gereden. Syntus koos nu voor een eigen busnummering waarin het eerste van de 4 cijfers verwijst naar de concessie waarvoor de bus is bedoeld (daar wordt wel eens tijdelijk of meer permanent van afgeweken) maar in principe is de codering is als volgt:

2…. voor de zogenaamde ZHO-concessies rondom de spoorlijn Zutphen - Hengelo - Oldenzaal v.v. (ongeveer het oude OAD-vervoergebied; later verdeeld over Achterhoek (nu Arriva) en Twente)
3…. voor de concessie Twente (inmiddels inclusief het voormalige Twentse deel van het ZHO-gebied)
4…. voor de concessie Oost-Overijssel
5…. voor de concessie Gelderland-Veluwe

De oorspronkelijke Syntus-wagens 1482 en 1483, aanvankelijk bedoeld om voor de Veluwe te worden omgenummerd in 5301 resp. 5302, kregen bekendheid in Delft omdat Veolia deze na de overdracht van de Veluwe in het kader van een ruil overnam. Bij Veolia werden deze korte (10 meter) Ambassadors onder de nummers 5392 en 5393 (enige gelijkenis met de Syntus-nummers was puur toeval) op stadslijn 81 ingezet. Twee jaar later werd er, zonder veel verdriet, afscheid van deze kleine technische tegenvallers genomen.

Er is nog een busbedrijf in Nederland dat het eerste van de 4 cijfers gebruikt om de concessie aan te duiden, en dat is Qbuzz. Sinds de oprichting van Qbuzz, eind 2008, zijn de volgende codes gebruikt:

1…. voor de concessie StadsRegio Rotterdam Streek (deze concessie is 4 jaar later opgegaan in de concessie van de RET, en de RET gebruikt deze bussen nog steeds onder dezelfde nummers. Wel kwam een deel van deze bussen als gevolg van bezuinigingen vrij en ook hiervan heeft stadslijn 81 te Delft (in 2013) twee exemplaren gehad, waaraan Veolia de wagennummers 200 en 201 gaf)
2…. voor de concessie Zuid-Oost-Friesland
3…. voor de concessies in Groningen en Drenthe
4…. voor de concessie van het (inmiddels in de provincie Utrecht opgegane) Bestuur Regio Utrecht
of Qbuzz de 5…-groep al voor Limburg had gereserveerd, zullen we waarschijnlijk nooit te weten komen.

         

Dan deze foto van de HTM 314 op Schiphol op 20 juli 2013. In december 2014 verscheen dit bericht op de webpagina van NU over de concessie die de HTM binnengehaald had. HTM-Special heeft activiteiten buiten de regio Haaglanden zoals nu nog de exploitatie van het besloten busvervoer Schiphol van de parkeerplaatsen P3 en P4 naar de vertrekhal en van aankomsthal naar de parkeerplaatsen P3 en P4. Ook ondersteuning van de platformdiensten op luchthaven Schiphol wordt door de HTM uitgevoerd. In 2001 wilde de HTM 30 bussen kopen bij den Oudsten maar helaas ging dat bedrijf failliet en zo kwam de HTM bij VDL-Berkhof in Heerenveen terecht. Dit bedrijf bleek in staat om een bus te ontwerpen die voldeed aan de eisen van HTM. Uiteindelijk leidde dit tot de Berkhof Diplomat BJ255. Uiteindelijk is de Diplomat, op één exemplaar na, alleen door de HTM afgenomen en de serie bestond uit de 301-330. Deze serie kwam in de loop van 2005 in dienst. De bussen 301-306 kwamen aanvankelijk in Den Haag in dienst, maar zijn later naar Schiphol vertrokken.


     
Het Bakkerarchief:
Deze busbrief moet het zonder busgeluiden doen maar ter compensatie kun je toch de MB200 motoren horen in de Bus(bios). Deze keer zien we een RET-Verheul,Kromhout-Werkspoor uit 1960, de 720.  deze rubriek de 7419, een  Leyland/Werkspoor uit 1965. En ook bij dit onderwerp kan ik een 2e foto laten zien waarop de huidige 720 staat afgebeeld en dat blijkt dan opeens een tram te zijn. Verrassingen liggen voor het oprapen....
De andere foto van Piet heeft ook met Rotterdam te maken want daar zien we een aanhanger staan. Tegenwoordig ook weer actueel en er worden proeven gedaan in o.a. de Achterhoek. In samenwerking met Saurer werd een serie aanhangers door Hainje gebouwd. De 1001 kwam op 20-7-1953 in dienst, gevolgd door de 1002-1009 vanaf 19-11-1955. De aanhangers deden dienst tot en met 1962. Daarna kwam er nog een 3 cijferige serie en de RTM had toen de aardige gewoonte  om alle voertuigen te voorzien van een naam in de vorm van een dier en deze aanhanger (nr. 103) heeft de naam Wezel, zie tussen de deuren en het achterwiel.

       

Bij Westnederland kwamen ooit deze Mercedes wagens van het type O305 in dienst. Dat was een bus die een grote stap in de moderne richting maakte. Luchtgeveerd met een bijzondere carrosserie constructie, zelfdragend. Onderstaande bus kwam in 1976 in dienst en kreeg wagenparknummer 3149. De serie liep van 3145 t/m 3199 en de eerste 5 bussen uit die serie begonnen bij de WABO (Werkhovense Autobusdienst Onderneming N.V.) en kregen de nummers 36, 37,40, 41 en 42 zoals te zien is op deze foto. Na de WABO kwamen ze terecht bij CN en daarna in 1981 bij WN.
De 36, 37, 38, 39 eindigden ooit bij een particulier en deze 42 is geëxporteerd. Meer over dit type bus in busbrief 1.

In de collectie van Piet kwam ik ook deze ansichtkaart tegen en die wilde ik jullie niet onthouden. Salland is opgericht in 1942, als voortzetting van Meindering, in 1942 overname via ATO en TADO en in 1972 werden de lijnen in de Noordoostpolder overgedragen aan Flevo dat in 1976 fuseerde met de VAD.


     
2e leven:
De ene bus eindigt als ouderenbus en andere wagens promoveren tot jongerenbus. Op deze foto zien we zo'n 'geluksvogel'. Het is de schoenendoos (bijnaam tijdens actieve dienst) 6736. Een DAF/den Oudsten  B86 uit 1986. In dienst geweest bij Westnederland-ZWN-Connexxion en bij de laatste al snel afgevoerd. De 6730 en 6737 zijn via Womy naar het buitenland vertrokken, de 6737 naar Cuba. Deze stadsbusjes hebben op de stadsdienst Delft gereden en daarna langere tijd in de stadsdienst Gouda en Gorinchem. Meer over deze bussen in busbrief 52 in het intro en in busbrief 124 bij het hoofdstuk 'sloop'.

Het is niet mijn gewoonte om krachtige taal te bezigen en deze tekst op de zijkant van de 9966 valt daardoor extra op. Zoals gezegd, we zien hier de 9966 bij het Gelredome in Arnhem in 2006. Aan de buitenkant nog helemaal een OV-bus op de kleur en de tekst na. Deze bus heeft dienst gedaan bij de VSL (Verenigd Streekvervoer Limburg) met het VSL nummer 5-372 en later nog bij Hermes. Deze DAF/den Oudsten MB200 is gebouwd in 1985. Het Thunderdome-evenement werd vooral in de jaren 90 gehouden, maar vond tot eind 2012 nog steeds jaarlijks plaats in onder andere de Utrechtse Jaarbeurshallen. Wat er daarna met deze bus is gebeurd, kan ik helaas niet melden, bij de RDW is het kenteken niet meer bekend.

Robin Kaashoek kon mij het overlijden van deze bus melden. Dat is te zien in deze link maar ik waarschuw de gevoelige MB200 liefhebber met een zwak hart voor de beelden. De tekst op de zijkant is dan wel opeens een stuk duidelijker............

Als derde foto in deze rubriek heb ik er eentje die van wat grotere afstand is gemaakt door Pascal van de SB220 met nummer 2864. Deze bus is in gebruik als Politie IBT opleidingscentrum in Leusden. IBT staat niet voor Intern Bijstands Team maar voor Integrale Beroepsvaardigheden Training. Deze 2864 is een DAF-den Oudsten B96 Alliance uit 2001 en aan de dakrand te zien zou het geen kwaad kunnen om iets aan het uiterlijk te doen. Ik mag aannemen dat met de naam Connexxion in beeld, dit bedrijf het op deze manier geen visitekaartje vind, dus Bijstandsteam: even soppen!

        


     
People mover / Parkshuttle:

De eerste versie van de Parkshuttle reed van februari 1999 tot 1 januari 2002 tussen Rotterdam en Capelle aan den IJssel. Voor ParkShuttle II werd de baan verlengd naar een tweede halte, werd het traject tweestrooks gemaakt, en werden er nieuwe voertuigen geïntroduceerd, met een grotere vervoerscapaciteit: de ParkShuttle II kan maximaal 20 personen vervoeren. Het voertuig is gebouwd door Spijkstaal naar een ontwerp van Duvedec.
Op 1 december 2005 kon ParkShuttle II officieel in gebruik worden genomen door premier Balkenende. Een dag later was de ParkShuttle in dienst voor het openbaar vervoer. De wagentjes reden tot aan de nieuwe eindhalte Rivium 4e straat. Die dienst duurde slechts een week. Op 6 december 2005 botsten namelijk twee voertuigen op elkaar op de brug over de N210, waar het traject voor enkele honderden meters enkelstrooks is uitgevoerd. In de shuttles zaten geen passagiers. Het systeem werd daarop buiten gebruik gesteld.
In de nacht van 7 op 8 februari 2006 woedde bovendien brand in de stalling van de voertuigen. Hierbij werd tenminste één voertuig verwoest en één zwaar beschadigd. Ook de stalling brandde geheel uit. De vermoedelijke oorzaak is kortsluiting.
Concepteigenaar en producent van de Parkshuttle, Frog Navigation Systems, werd op 3 april 2007 failliet verklaard. Na een periode van onzekerheid of de ParkShuttle ooit nog zou gaan rijden maakte Frog (Free Ranging On Grid) in afgeslankte vorm een doorstart en konden er weer testritten worden gestart.

Het traject is 1800 meter lang. Er zijn 6 wagentjes met de nummers 1-6 (administratief 5801-5806 genummerd). Elke wagentje heeft 12 zitplaatsen en ook staanplaatsen. Het wagentje rijdt alleen op werkdagen, van 6 tot 21 uur. Buiten de spitsuren rijdt de shuttle op afroep, deze zal dan binnen 6 minuten bij de halte arriveren.
De wagentjes zijn volautomatisch en volgen een elektronisch spoor op basis van FROG-technologie dat flauw zichtbaar is in het asfalt. De wagentjes stoppen op een vaste plaats op de haltes. De haltes zijn geschikt voor twee wagentjes achter elkaar. Het zijn éénrichting voertuigen en bij beide eindpunten keren ze door een eindpuntlus. Bij metrostation Kralingse Zoom bevindt zich een automatisch laadstation. Hier worden de accu's van de wagentjes iedere dag buiten de spitsuren opgeladen.

Op de pagina van Connexxion staat het volgende: De ParkShuttle is een computergestuurd vervoerssysteem, zonder chauffeur. De shuttle rijdt tussen metrostation Kralingse Zoom en bedrijventerrein Rivium in Capelle a/d IJssel.
Op werkdagen rijdt de Shuttle tussen 06:00 uur en 21:00 uur. In de ochtend- en middagspits rijdt er elke 2,5 minuut een shuttle. Buiten de spitsen rijdt de shuttle op afroep.

 


       

Abri's en Haltes:
Vermoedelijk via Twitter kwam ik deze foto tegen van een heel aparte abri bij P&R te Hoogkerk van Frans M. In deze rubriek van opvallende bouwwerken en bouwsels met de naam wachthuis(jes) is dit er een dit er ook weer uitspringt. En het verkleinwoord wachthuisje is hier niet echt op zijn plaats.

Bij de Veolia vestiging in Delft kwam een verzoek binnen van het Delftse bezoekerscentrum voor natuur en milieu. Men vroeg of we dit centrum zouden kunnen voorzien van een bushalte om als opvallend teken langs de weg aan te geven waar hun bezoekers terecht kunnen. Omdat de haltepalen in de regio veelal vervangen zijn en worden door andere exemplaren die in beheer zijn bij of de Gemeente of de Provincie, moest er even gekeken worden of er aan dit verzoek gehoor gegeven kon worden. En inderdaad het is gelukt. Haltes met een creatieve naam vind ik altijd grappig om te laten zien en hieronder staat al een versie van een Bzz halte. De halte in Delft wordt nog vormgegeven maar op termijn zal ik hier zeker een foto plaatsen van hoe het daar geworden is.


     
Sloop:
Ik heb deze bus maar in het hoofdstuk Sloop geplaatst want ik kan mij voorstellen dat deze kanjer misschien niet meer hersteld is. Dat zal te maken hebben gehad met de leeftijd want als de bus nog maar een paar jaar oud was, zal het mogelijk wel hersteld zijn maar is de bus aan het eind van zijn actieve loopbaan aangekomen dan zal de schade de restwaarde te boven gegaan zijn en is de bus afgevoerd.

De bus, een Leyland-Werkspoor (bolramer) uit 1962, heeft in 1973 deze aanrijding gehad en inderdaad werd er niet meer hersteld en is de wagen afgevoerd naar het CAB voor de sloop. Noordwijk is die dag in ieder geval niet meer bereikt......


   
Nederland in Cuba:
En dan ben ik alweer bij deze populaire rubriek beland. De eerste foto laat de 9602 zien in september 2008 in Varadero te vinden in het noorden van Cuba. De 9602 was ooit stralend bij den Oudsten de fabriek uitgerold maar die tijd is zo te zien lang geleden, om precies was dat in 1984. Het oorspronkelijke kenteken was BH-98-ZJ. Persoonlijk heb ik nooit met deze wagen gereden. Wel met de 9601 en de 9603 en meer en ik zal vermoedelijk nooit meer de kans krijgen om dat alsnog te doen. 

Een foto van een bus met het uiterlijk van een tank. Een Fiat met 4 (!) deuren. Zelf had ik dit model nooit eerder gezien. Er zullen heel waarschijnlijk lezers zijn die er wel mee bekend waren maar mij viel het dusdanig op dat ik hem hier graag wil laten zien. Wat ik heb kunnen vinden is het volgende:
Deze Fiatbus met Cameri carrosserie komt bij GTT Turijn vandaan, Italië dus, en stamt uit een serie die liep van 4700 t/m 4896. Deze 4788 hoort daar dus bij en die wagens zijn gebouwd tussen 1976 en 1983. De 4788 stamt uit 1980. Deze bussen rijden niet in Havana maar in diverse provincies van Cuba.


      
Reclame:

De afdeling reclame leverde deze keer een kleurrijke bus, een Luxemburgse bus met opvallende strepen. Geen bijzondere vermeldingen van mijn kant, gewoon een fris en fruitig gezicht. Harald Jans meldt mij dat deze uitmonstering géén reclame betreft maar 'gewoon' de huisstijl is van het Luxemburgse gemeentelijke vervoersbedrijf. Het OV blijft verbazen......

Omdat de foto zo superscherp is en wielen van bussen er meestal wat bekaaid afkomen op foto's, doorbreek ik dat met deze wielen in een roze omgeving. Of die kleur verder nog een demonstratief karakter had, vertelt de geschiedenis niet.Tot slot nog een echte reclame van een bus met achterbalkon. Vermoedelijk hebben deze mensen dat zelf met een inbus sleutel in elkaar moeten zetten maar het ziet er best stevig uit......       

Ingezonden door Arthur J.

Arthur zond mij een hoeveelheid foto's waarvan hij dacht dat die voor de busbrief interessant konden zijn. Ik heb er een aantal uitgekozen met als thema Harmanni.
Eerst even lenen bij Wikipedia want wat en wie is Harmanni? De Fa. Garage Harmanni & Zonen, gevestigd te Assen, was van omstreeks 1930 tot 1990 een autobus- en touringcarbedrijf dat onder meer de stadsbuslijnen in Assen verzorgde.
In de jaren twintig was J. Harmanni chauffeur bij de Damster Auto-Maatschappij te Appingedam. Samen met zijn compagnon Dijkman begon hij voor zichzelf. Ze richtten de Eerste Appingedammer Auto Garage (EAAG) op met busdiensten van Delfzijl via Meedhuizen, Tjuchem, Appingedam en Ten Boer naar Groningen. Daarbij werd van Appingedam tot Winneweer de Stadsweg gevolgd en vanaf daar de DAM-route op de noordelijke oever van het Damsterdiep.
Harmanni verhuisde naar Vries en in de jaren 30 naar Assen. In 1949 startte hij met de stadsbuslijnen door Assen. Daarnaast nam hij van een andere firma de busverbinding over van het station Assen naar het militair kampement en voormalig kamp Westerbork. Dit was vanaf 1951 onder de naam 'Woonoord Schattenberg' in gebruik voor de opvang van Molukkers in Nederland. Tegen deze dagelijkse busverbinding tussen Assen, Hooghalen en Westerbork/Schattenberg gingen de DABO en EDS enkele malen tevergeefs in beroep bij de CVP. DABO en EDS, gezamenlijk de aangewezen concessiehouders in dit streekvervoergebied, waren van mening dat Harmanni een vervoersverbod overtrad door zich niet te beperken tot het eindpuntenvervoer, maar ook reizigers naar en van tussenliggende bestemmingen op te nemen.
De dienst naar Schattenberg bleef bestaan tot het einde van de jaren zestig en werd toen overbodig omdat het woonoord gesloten werd. Op 1 januari 1986 werd het stadsvervoer in Assen overgenomen door de DVM (de rechtsopvolger van DABO-EDS). In 1990 werd het bedrijf van Harmanni met 20 autobussen verkocht aan het touringcarbedrijf Sijpkes te Stadskanaal.

De filmkast filmt Anreperstraat. Hier woonde jarenlang de stadsbuschauffeur van Assen. Hij is zijn carrière begonnen in 1978 op waarschijnlijk de 66. Na de overname van Harmanni is hij mee overgegaan naar de DVM. Daar hebben ze nog geprobeerd de man op lijnverkenning te sturen op de streeklijnen. Dagen met de man op pad geweest maar het lukte niet echt. Ze hebben hem verder met rust gelaten op de stadsdienst tot aan de Arriva tijd.

         

De 63 en 66 stammen uit 1963. Beiden hebben een Mercedes LPT 911-423 motor en een opbouw van Jonckheere. De motor zit bij deze bussen voorin. Ze hadden 21 zitplaatsen en 35 staanplaatsen. De 66 heeft het tot 1982 uitgehouden en is toen naar het Noordelijk bus museum gegaan en staat daar nog steeds. De 63 is reeds in 1978 vervangen door de 88, een Volvo B58-50 met een Jonkheere intercity opbouw. De 66 is vervangen door een Volvo B10M 50 met een standaard Den Oudsten opbouw en die bus kreeg nummer 99. Eén van Mercedes bussen heeft ooit nog eens op de omslag van de Panorama gestaan.

         

Op de Facebook pagina van Oud Assen vond Arthur ook een foto van deze stadsbus van Harmanni. Het is een van de 2 Mercedes hierboven. Harmanni had deze wagen in 1963 in gebruik genomen. De 63 is helaas gesloopt. Het statige gebouw op de foto is het oude postkantoor en doet nu dienst als gezondheidscentrum.


 


      
Uitsmijter(s):
 
Tja, het ligt voor de hand om nu te beginnen met de zin: Zo, dan sta je ook mooi voor paal. Maar dat doe ik natuurlijk niet want Fred staat niet voor paal maar voor de 7668 van Arriva die vertrekt naar Mooie Paal. Naar wat? Ja, dat is een streekje met de naam Mooie Paal (dat je wellicht een buurtschap zou kunnen noemen, maar ter plekke wordt dat niet zo gezien). Het valt onder het dorp Minnertsga in Friesland. Je spreekt dat uit als Moaije Peal en ook de straatnaam en het busstation ter plekke heten zo. Bedankt Fred dat je het op Twitter plaatste.

               

En dan kwam ik deze foto tegen op de computer en daarbij stond 'onbekend'. Dat wordt lastig want het kenteken achter de voorruit is een handelaars kenteken en daarmee kom ik niet bij de ware identiteit van deze bus. Ik schat de wagen in als een exemplaar uit het 6100 tijdperk maar mogelijk is er iemand die meer weet en dat met mij wil delen. Alvast bedankt.

Olaf Horn meldt mij: "Het betreft een bus van de toenmalige GTW (later GSM. GVM, Oostnet, Connexxion). Te zien aan die gele kleur moet het de GTW zijn. De foto is waarschijnlijk gemaakt bij Den Oudsten in Woerden."

Pieter S schrijft: "Het lijkt mij een GTW bus, met name vanwege de gedeelde filmkast én de kleur. GTW had een dubbele bestemmingsfilm, zie bijgaand plaatje."

Tot slot heeft Gerrit Gunnink deze bus geïdentificeerd, hij schrijft: "Olaf Horn schreef dat het waarschijnlijk een GTW is en Olaf heeft gelijk, de bus staat ter aflevering klaar bij Den Oudsten in Woerden.
De GTW had geen dubbele filmkast maar een driedelige kast namelijk: lijnnummer, routeaanduiding en de eindbestemming. Vanwege de (grote) letters DAF schijnt het ook één van de eerste DAF MB200 serie te zijn geweest, dus van het bouwjaar 1971. Later kwam de aanduiding Den Oudsten-DAF op de voorzijde. Aangezien het een lijndienstwagen betreft, moet het er één uit de serie 396-399 zijn."

Wouter van der B. heeft op het laatste antwoord nog een aanvulling: "Dat de GTW bus uit de serie 396-399 uit 1971 moet zijn, is niet juist. In 1974 kwam er een serie tourwagens in dienst zonder verhoogde vloer, maar wel in de tourwagen kleur okergeel. De bus op deze foto behoort tot deze tourserie 324-328."
 


En omdat het vakantietijd is geworden, zet ik een leuke tekening in deze busbrief met een (foei) pijprokende buschauffeur. Misschien niet een tekening voor een keurige opvoeding maar mogelijk wel aardig om eens te printen en in te kleuren.


     
Busbios(coop) film(pje):
Zoals eerder in deze brief geschreven staat dat ik geen busgeluiden kan aanbieden en ik toen beloofde om als tegenhanger dit filmpje te plaatsen, lekker ronken dan maar op Cuba.

              


           
BusBabbel:
Zoals eerder in deze brief een hoofdstuk bestond uit foto's van Arthur, zo heeft hij ook nog een anekdote meegestuurd over dit stukje info: De filmkast filmt Anreperstraat. Hier woonde jarenlang de stadsbuschauffeur van Assen. Hij is zijn carrière begonnen in 1978 op waarschijnlijk de 66. Na de overname van Harmanni is hij mee overgegaan naar de DVM. Daar hebben ze nog geprobeerd de man op lijnverkenning te sturen op de streeklijnen. Dagen met de man op pad geweest maar het lukte niet echt. Ze hebben hem verder met rust gelaten op de stadsdienst tot aan de Arriva tijd.  

Op een avond in de periode dat men nog dacht dat hij best ook streeklijnen kon gaan rijden, stuurde men deze man met een Dennis op lijn 21 van Assen naar Emmen. (Dennis is een Engelse busbouwer en fabrikant van speciale voertuigen, gevestigd in Guildford in Surrey. Het bedrijf werd opgericht in 1895 als Dennis Brothers Ltd. Dennis kent twee grote groepen van producten: brandweerwagens en bussen. Daarnaast bouwt het ook veegwagens en voertuigen voor vliegvelden)
Bij het dorp Grolloo, ja ja bekend van Harry Muskee oftewel Cuby and the Blizzards, ging het mis. De wegbeheerder had om de snelheid uit het verkeer te halen letterlijk springschansen aangelegd. Dat was dus iets dat ver vooruit liep op wat wij de afgelopen jaren zelf aan den lijve hebben mogen ervaren. Springschansen hebben nu de titel verkeersdrempels en kunnen ook nu zeer gemeen zijn. Deze chauffeur wist van niets en reed met 80 kilometer per uur de eerste drempel over. De Dennis kwam los van het wegdek en de geldkist vloog uit de houder en verspreidde zich rinkelend en rollend door de bus. Geschrokken remde hij af en kwam tot stilstand voorbij de drempel. Hij keek geschrokken rond en zag dat de inhoud van de geldkist overal in de bus lag. Lijkbleek stapte hij achter het stuur vandaan en al snel stond er een politieauto achter hem met twee geschrokken dienders die het hadden zien gebeuren. "Of het wel ging", vroegen ze, de chauffeur zei "ja ik wist niet dat die krengen hier lagen".
De Dennis heeft de klap helaas overleeft en streeklijnen hebben ze deze chauffeur maar verder niet meer laten rijden.

Ook nu nog rijden er Dennis bussen rond en tegenwoordig zijn dat modern uitgevoerd wagens maar in de tijd rond 1978 had men nog nauwelijks gehoord van luchtvering in een bus en bestond het gros van de bussen uit een vrachtwagen chassis met meestal bladveren en daar moest je het van hebben. De stoelen waren in die periode van een betere kwaliteit dan de triplex zittingen van tegenwoordig en dat is te zien in het eerste hoofdstuk 'Zwart-Wit' van deze busbrief. Zo'n 'moderne' drempel in de weg had dan ook een ongekend succes en buiten het rollen van de munten uit het geldblik, zullen er zo nu en dan zeker ook wat kunstgebitten een eigen leven zijn gaan leiden. In die tijd kwamen de eerste bussen met een veerstoel. Letterlijk een stoel met een veer die je in kon stellen om het gewenste verende effect te bereiken. Allemaal knoeiwerk vergeleken met wat er tegenwoordig rondrijdt. Luchtgeveerde en optimaal verstelbare stoelen in een luchtgeveerde bus. Het enige wat je nu nog merkt is dat zo'n bus, met voor 90 % van de vloot een motor achterin, zo stil geworden is dat elk rammeltje op gaat vallen. Dat heeft uiteraard ook te maken met het lichte materiaal om het brandstofverbruik terug te dringen want vroeger reed je in zwaar uitgevoerde wagens en rammelen deden de bussen slechts omdat het wegdek bestond uit klinkers en 'kinderhoofdjes'......


       
Surftips:

http://logomuseum.jouwweb.nl/ Teun van Mourik heb ik al eerder vermeld in de surftips maar Teun heeft niet stil gezeten en zijn pagina is enorm uitgebreid. Zijn hobby bestaat uit het namaken van OV logo's, gemaakt uit Acrylaatplaat (plexiglas) in de meest juiste kleur en met de hand uitgezaagd met een gewoon figuurzaagje. Bekijk zijn verzameling van 500 (!) logo's.

Hier een bijzonder filmpje. De maker ervan wil ons duidelijk maken dat we batterijen op een heel eenvoudige manier kunnen testen of er nog genoeg kracht inzit. De film is gemaakt door een Engelsman dus de gesproken tekst is te volgen door iedereen die een paar woorden Engels kan verstaan. Zo niet, ik vermoed dat de beelden voor zichzelf spreken en dat ook zonder talenknobbel de uitleg te begrijpen zal zijn. Ik heb nog niet geprobeerd of het klopt wat je ziet maar vorm je eigen oordeel daarover en bekijk https://youtu.be/Y_m6p99l6ME

Het Centraal Bureau voor Statistiek timmert in het digitale tijdperk flink aan de weg. Via Twitter krijg je steeds nieuwe statistieken te zien maar ook via www.cbsinuwbuurt.nl kun je kijken naar een heleboel informatie en dat is ook nog toe te spitsen op je eigen omgeving. Saaie cijfers maar misschien aardig om eens door te kijken.
 

Klik op:     


      

In Eindhoven ligt Theo op zijn sterfbed, wetende dat het einde nabij is.
Aan zijn bed zitten de verpleegster, zijn vrouw, zijn dochter en zijn twee zonen.
Hij richt zich tot zijn zonen en zegt; “Gerard, ik wil dat jij de villa’s in de Blitterswijklaan neemt”.
“En Peter, ik wil dat jij al de kantoren op het Philipsplein neemt.
“Trudie, jij krijgt de flatgebouwen aan de Antoniuslaan.
En Sara, mijn liefste vrouw, neem jij alsjeblieft al de residentiegebouwen in de Bovenstad”.
De verpleegster is helemaal sprakeloos als zij dit aanhoort.
Dan, als Theo overleden is, zegt zij: “Mevrouw, wat is uw man een hardwerkend mens geweest dat hij zoveel eigendommen heeft verworven”
De vrouw antwoordt: “Eigendommen? Hij heeft het over zijn krantenwijk”

Een vader staat met zijn zoontje bij de bakker als er een vreselijk opgetutte dame binnenkomt.
Het jochie kijkt haar een tijdje aan totdat de vrouw vraagt:"Wat is er knul?"
"U bent zeker 18?" zegt het jochie.
Vrouw: "Zeg dat nog eens?"
Jochie: "U bent zeker 18?"
De vrouw begint te stralen en roept door de zaak: "Horen jullie dat, hij denkt dat ik 18 ben, leuk hè, maar ik ben 36."
Het jochie kijkt haar vertwijfeld aan en zegt dan: "Daar snap ik niks van, u komt gelijk na ons binnen en wij hebben nummer 17 dan moet u toch 18 zijn?"
 


   
Tot slot:
En dan eindig ik hier alweer en ben ik opnieuw bevallen van een busbrief. Omdat het niet goed gaat met de Eurozone heb ik hieronder nog even snel een afbeelding geplaatst voor het te laat is. Hoewel ik best wel weer een briefje van 100 gulden zou willen gebruiken. Wie zal het zeggen, we gaan onzekere tijden tegemoet maar je kan altijd je zorgen even vergeten door een busbrief te lezen. Toch? Om in stijl te eindigen: andio ;-)

Hartelijke groeten,

      

       
Wim Koeleman (kameleon@ziggo.nl)
 

Wijsheden:
      

 
Alle paddenstoelen zijn eetbaar.
Weliswaar zijn er paddenstoelen die je maar een keer kunt eten.

Een vrouw kan je vergelijken met een piano,
Je moet namelijk altijd zorgen dat ze goed gestemd zijn, anders worden ze vals.

De natuur is een wonder.
Een miljoen jaar geleden wist nog niemand dat de mensen een bril zouden dragen
en toch staan onze oren op de goede plaats.

 

terug naar de