terug naar de

 

05 maart 2006

N i e u w s   i n   B u s b r i e f f o r m a a t   <++++>
_______________________________________________________

______ Onderwerp:  De 7005 medium gebakken __________
   
           Verhalen over oude en nieuwe bussen, aflevering 40


 
Vorige keer kon ik laten zien dat zelfs buitenlandse kentekenplaten niet aan het verschijnsel busbrief ontsnappen maar deze week zie je dat ook op religieus terrein de busbrief voet aan de grond heeft gekregen. Gelukkig niet in cartoonvorm want dat had ik in deze tijd van Deense explosieve cartoons wat minder gevonden maar als koorzang in de Trinity Church doet dit wekelijkse verslag het aardig. Ik dacht dat ik me er in de vorige brief wat makkelijk vanaf had gemaakt zonder de 'echte' foto's maar dat bleek niet waar te zijn. Van verschillende kanten werd mij email gestuurd en ook in de wandelgangen werd mij duidelijk gemaakt dat ik een leuke busbrief had gemaakt. Soms ben ik uren zoet met een serieuze brief en verwacht ik daar een enthousiaste weerklank op en dan gebeurt er niets en nu terwijl ik niets verwachtte, wel. Schiet mij maar lek, ik geef het op, ik ga maar gewoon door zoals ik het zelf leuk vind en dan merk ik het vanzelf of jullie dat waarderen of niet.

Foto 1:

Enige tijd terug heeft collega Leo N. mij kunnen melden dat hij zelfgemaakte foto's had van een voorval dat lang geleden is gebeurd. Een weinig voorkomende gebeurtenis is een bus die uitbrandt. Het komt zo nu en dan voor zoals ik in eerdere busbrieven al met een paar foto's bewees, maar uit eigen contreien is mij weinig bekend behalve als het gaat over de 7005. Over deze wagen wordt nog regelmatig gesproken als zijnde een speciaal geval dus was ik aangenaam verrast (met 2 erren om in stijl te blijven: woordspeling) dat Leo mij exclusief een serie aanbood waarin dit voorval duidelijk zichtbaar is. Foto's van de 7005 op de plaats delict zijn er niet voor zover ik weet, maar een aantal foto's van de bewuste wagen in de garage van Loosduinen zijn nu boven tafel en kan ik jullie hierbij aanbieden.


Foto 2:

De Mercedes Midi-serie heb ik in busbrief 2 besproken maar na 38 brieven kan het geen kwaad om door middel van deze 7005-special de geheugens enigszins op te frissen. De Midibus, samengesteld bij Den Oudsten met een Mercedes motor. Op 25 augustus 1979 was de introductie voor Delft. Te vermelden valt dat de 7005 door een brandje overleden is maar wie daar bij betrokken waren is mij niet bekend. is een zinsnede uit busbrief 2 waar ik nu een antwoord op heb gekregen. De serie 7000 - 7009 heeft t/m 1990 het straatbeeld van Delft bepaald.
In 1983, toen ik in dienst kwam, was de 7005 de ontbrekende schakel in deze serie. De bus had vr 1983 bij Westerlee door brand in de motor vroegtijdig zijn Waterloo gevonden zoals dat in goed Nederlands heet. Leo omschreef het als volgt: "Deze brand kon ontstaan doordat op de bruggetjes in Delft de uitlaatpijp van de Webasto (extra kachelsysteem) tijdens de zomer was dicht gereden waardoor, toen de Webasto 's winters weer werd gebruikt, de boel oververhit raakte en in brand vloog."  Een Webasto is een aanvulling op de normale kachel dat via de watertemperatuur functioneert. De Webasto wordt gevoed door dieselolie waardoor de brander soms vette rookwolken kan vertonen als de boel na een opeenhoping van restproducten in de Webasto zichzelf schoon brandt. In dit geval was de uitlaatpijp dus dicht of grotendeels dicht, waardoor de boel oververhit raakte.
In 1986 zie ik in mijn befaamde database dat er weer een 7005 rondrijdt. Ik veronderstel dat dit een andere wagen is geweest die herdoopt was omdat ik er niet vanuit ga dat de wagen op bijgaande foto's werd herbouwd. (NB: inderdaad klopt deze veronderstelling. Onlangs kom ik met een passagier in gesprek en die blijkt een lezer van deze busbrief te zijn en van het een kwam het ander. Hij vertelde dat de vervangende 7005 o.a. in Gorinchem heeft rondgereden met wagenparknummer 7041 en daarna nog een paar jaar in Delft als vervanger dienst heeft gedaan als 'nieuwe" 7005.)


Foto 3:
Duidelijk zichtbaar op deze foto is het feit dat de bovenbouw van een bus weinig of niets om het lijf heeft. Tegenwoordig worden er meer voorzieningen bovenin geplaatst omdat een bus vandaag de dag zoveel mogelijk 'lagevloerbus' moet zijn en dus blijft er aan de onderkant weinig ruimte over om zaken te bevestigen. Veel gaat zodoende richting dak zoals o.a. airco, kachelfuncties en bedrading.
Leo schrijft: "De chauffeur op dat moment was Peter G. en de brand ging zo snel dat hij totaal niets heeft kunnen redden uit de bus. Peter is weggegaan bij Westnederland en op de vrachtwagen bij v.d.Wel in s'Gravenzande gaan rijden. Hij werkt nu bij Stena line in Hoek van Holland."


Foto 4:
Dit plaatje laat zien hoe verwoestend een brand over het algemeen is. Denk niet dat je het wel even gaat oplossen want voor je het weet ben je zelf opgelost. Belangrijk is om eventuele passagiers de bus uit te krijgen waarna met de aanwezige brandblusser een poging gewaagd kan worden om te blussen zolang een brand nog in het beginstadium is maar zo gauw het duidelijk is dat de omvang van de brand je letterlijk boven het hoofd groeit dan rest maar 1 ding en dat is het vege lijf te redden.


Foto 5:
Eerder maakte ik al een animatie in busbrief 18 maar ik kon het niet laten om het in dit geval ook te doen. Helemaal kloppen doet het niet omdat ik de 7005 over laat gaan in de 7008 maar het gaat om het idee. Ook de bestemmingsfilm maakt een sprongetje omdat bij de 7008 melding gemaakt wordt van het in Delftse buskringen beroemde Meermanstraat-eindpunt en de rampbus het lijnnummer 59 voert wat in die tijd het nummer was voor de huidige lijn 38 tussen Delft en Maassluis. De plaats van het voorval (Westerlee) wijst ook op deze bestemming want de 7005 was vermoedelijk op weg naar Maassluis om te beginnen of was aan het eind van de dienst op weg naar huis (Delft). Ikzelf hou het even op het eerste omdat aan het begin van een dienst de Webasto voor het eerst ingeschakeld wordt om de temperatuur in de bus op een aangenaam niveau te brengen wat bij deze wagen niet lukte. Later werd het wel lekker warm toch? 
Hierbij in de animatie foto 2 gecombineerd met foto 6.


Foto 6:
Zoals bij foto 5 al staat vermeld, hier de gebruikte foto van de 7008 in de animatie, geparkeerd in Tanthof te Delft.

 


Foto 7:
Om het speciale karakter van deze serie te benadrukken ook nog een (helaas) zwart-wit foto waarop de 7001 zichtbaar is op een van de Delftse bruggetjes waar het type bus zijn bestaansrecht aan ontleende. Opvallend is het ontbreken van een kentekenplaat dus dit zal wel een demonstratierit betreffen.

 


Ondanks onze goeie brandpreventie heb ik hier nog wat tips om alles nog veiliger te maken.

 
  1.  het is verboden een GLOEIENDE hekel aan iemand te hebben
  2.  het is verboden BRANDEWIJN mee te nemen
  3.  denk eraan: HEETHOOFDEN dienen regelmatig afgekoeld te worden
  4.  het is verboden elkaar op te STOKEN
  5.  nieuws mag niet als een lopend VUURTJE gaan
  6.  het is verboden AANSTEKELIJK te lachen
  7.  het is verboden LAAIEND enthousiast aan het werk te gaan
  8.  het is niet noodzakelijk het gebouw BRANDSCHOON achter te laten
  9.  het is verboden een BRANDENDE dorst te krijgen
10.  het is niet toegestaan elkaar het VUUR aan de schenen te leggen
 

       
Surftips:

Een serieuze link is naar deze pagina bij de online encyclopedie van Wikipedia: Brandpreventie
Goede adviezen zijn hier te vinden.

Klik op:     


Tot slot:
 
Nogmaals dank aan Leo N. voor het beschikbaar stellen van de foto's want daardoor is dit een aflevering geworden waarin enige opheldering is omschreven over de legendevorming rond de 7005. Gelukkig zijn er altijd weer lezers die mij helpen aan meer achtergrondinformatie. Van diverse kanten bereikten mij mailtjes met zoveel nieuws en ook een aantal hele leuke foto's, dat het de moeite waard werd om niet zomaar een paar regeltjes aanvulling te schrijven. Een complete extra busbrief over de 7000-serie is zodoende op zijn plaats. Ik neem daar even de tijd voor en busbrief 52 wordt daarvoor gebruikt.
 
Wees voorzichtig met lucifers in combinatie met benzine of diesel dus graag tot busbrief 41.              
  
Wim Koeleman (kameleon@ziggo.nl)
        
      
Wijsheden:
 
Het is beter op te branden dan weg te kwijnen. (Kurt Cobain van Nirvana †)

terug naar de